หน้าหลัก

ร่วมกับคนนับล้านในการร่วมออกแบบอนาคตของเมืองยั่งยืนทั่วโลก ลงคะแนนให้กับเมืองโปรดของคุณ แบ่งปันสิ่งที่คุณรัก และร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณเพื่อสร้างเมืองที่ดียิ่งขึ้น เราจะทำการประกาศผลผู้ชนะเลิศในแคมเปญ “เมืองนี้ฉันรัก” ในวันที่ 30 มิถุนายน

ร่วมกับคนนับล้านในการร่วมออกแบบอนาคตของเมืองยั่งยืนทั่วโลก ลงคะแนนให้กับเมืองโปรดของคุณ แบ่งปันสิ่งที่คุณรัก และร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณเพื่อสร้างเมืองที่ดียิ่งขึ้น เราจะทำการประกาศผลผู้ชนะเลิศในแคมเปญ “เมืองนี้ฉันรัก” ในวันที่ 30 มิถุนายน

ลงคะแนนให้กับเมืองที่คุณชื่นชอบ

เริ่มโดยเลือกที่ธงชาติของทั้ง 20 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

ถัดไป ถัดไป

เมืองนี้เรารัก

ด้วยประชากรมากกว่าสามพันห้าร้อยล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองทั่วโลก เมืองจึงมีรอยเท้าทางสภาพภูมิอากาศที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ดี เมืองต่าง ๆ นี้ก็มีศักยภาพที่จะสร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับการอยู่อาศัย รวมถึงการทำโลกของเราให้มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรการต่าง ๆ ทั้ง การจัดการด้านการขนส่ง อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ ลดการผลิตของเสีย ด้วยเหตุนี้ เมืองจึงสามารถที่จะเป็นผู้นำสำหรับการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศได้

เรารักที่จะเดินทาง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักพลังแห่งธรรมชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักวิถีชีวิตปลอดมลพิษ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักอาหารที่สดใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักที่จะเดินทาง

เมืองต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนใช้เดินทาง สำหรับเมืองที่ยั่งยืนนั้น การพัฒนาวิธีการเดินทางที่มีประสิทธิภาพหมายถึงลดปริมาณการใช้พลังงาน ทั้งนี้ ภาคการเดินทางขนส่งใช้พลังงานมากถึงร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานของโลก ดังนั้น เมืองจึงพยายามหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง

การจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดรถ หรือ พื้นที่ที่จำกัดการใช้รถ การใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริมการใช้จักรยาน และการมีถนนที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทางเท้า เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการเดินทางที่จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้

เรารักพลังแห่งธรรมชาติ

เมืองหลงใหลในพลังของธรรมชาติ และกำลังเป็นแหล่งสำคัญของพลังงานทดแทน ขณะนี้ มากกว่าร้อยละ 70 ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาเกิดจากผู้ที่อาศัยในเมือง แต่การที่จะเป็นผู้บุกเบิกในด้านพลังงานหมุนเวียนนั้น เมืองมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เริ่มจากกการทำน้ำร้อนด้วยพลังแสงอาทิตย์

หรือความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียนมิได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่ออากาศที่เราหายใจ ต่อน้ำที่เราใช้ และต่อระบบภูมิอากาศของเรา และนั่นหมายความถึงสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และความสุขที่มากขึ้นของผู้คน

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมืองต่าง ๆ กำลังเผชิญหน้ากับการปรับปรุงสถานที่เพื่อการอยู่อาศัย และทำงาน อาคารต่าง ๆ ถือเป็นการให้คำนิยามบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเมือง ใช่เพียงแต่บอกว่าเมืองมีหน้าตาอย่างไรเท่านั้น แต่บอกถึงว่าเมืองมีการดำเนินงานอย่างไรด้วยอาคารต่าง ๆ ใช้พลังงานมากถึง 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานของโลก เมืองที่มีขนาดใหญ่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ

80 ด้วยการประกวดการออกแบบใหม่ ๆ การสร้างแรงจูงใจ และการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ เมืองจึงเป็นผู้นำสู่การทำให้บ้านมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากขึ้น และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับกระแสโลก ซึ่งอาคารใหม่เหล่านั้นจะกลายมาเป็นผู้ผลิตพลังงานมากกว่าเป็นผู้บริโภคพลังงาน

เรารักวิถีชีวิตปลอดมลพิษ

ด้วยการผลิตขยะให้น้อยลง รักโลกของเราให้มากขึ้น เมืองต่าง ๆ สามารถเป็นผู้นำในการหาวิธีจัดการที่ชาญฉลาดในการจัดการกับของเสีย เช่น การใช้ประโยชน์จากของเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพ การทำความร้อนแบบรวมศูนย์ การหมักทำปุ๋ย ระบบการจัดการน้ำ การรีไซเคิลของใช้ต่าง ๆ

สิ่งเหล่านี้ยังช่วยสร้างงานให้กับประชาชนได้ด้วย ด้วยการลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุด โดยการลดและจัดการกับของเสียสำหรับวัสดุและพลังงาน การจัดการของเสียในเมืองอย่างชาญฉลาดเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตที่ปลอดมลพิษ

เรารักอาหารที่สดใหม่

จากร้านอาหารชั้นนำ จนถึงร้านอาหารข้างถนน อาหารถือเป็นส่วนสำคัญในการให้คำนิยามของแต่ละเมือง และอาหารยังเป็นส่วนสำคัญยิ่งสำหรับเส้นทางสู่ความยั่งยืนนี้ การวางผังเมืองที่ดีเป็นการให้ความสำคัญต่อผลกระทบของภูมิอากาศต่ออาหาร เกษตรเมืองจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับเมือง

ในขณะที่โรงพยาบาล และโรงเรียนร่วมกันนำหีบห่อบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ และหมักปุ๋ยจากเศษอาหารที่เหลือทั้ง เพื่อไม่ให้เกิดขยะเลย ยิ่งแต่ละเมืองร่วมมือในการจัดการด้านอาหารนี้มากเท่าไหร่ เมืองก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT SUSTAINABLE CITIES
ถัดไป ถัดไป

การเดินทางของพวกเราเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

3 ขั้นตอนที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้กับเมืองที่รักของเรา

1. ร่วมยินดี, ลงคะแนน และให้คำแนะนำกับเมืองของเรา

2. จะประกาศผลเมืองที่ชนะใน วันที่ 9 เมษายน

3. แต่ละเมืองจะได้รับแนวความคิดที่จะสร้างเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนมากขึ้น

ถัดไป

TWEET, LIKE & SHARE

เพิ่มเสียงของคุณ! ทุก ๆ ภาพอินสตาแกรม และทวีตเตอร์ จะนับเป็น 1 คะแนนเมื่อคุณติดแฮชแท็กเมืองที่คุณชื่นชอบ

ข้อความล่าสุดของเรา

ร่วมปันรัก

ดูว่าคนอื่น ๆ รักเมืองโปรดของเขาอย่างไร และร่วมแบ่งปันสิ่งที่คุณรักเกี่ยวกับเมืองของคุณ

ค้นหาเมือง
ถัดไป
ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

แคมเปญ “เมืองนี้ฉันรัก” คืออะไร

แคมเปญ “เมืองนี้ฉันรัก” คืออะไร Answer

“เมืองนี้ฉันรัก” เป็นแคมเปญที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการให้ผู้คนจากทั่วโลกได้ร่วมแสดงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนผ่านการลงคะแนนเลือกเมืองที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน และได้เสนอข้อคิดเห็นที่จะพัฒนาเมืองเหล่านั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการได้สื่อสารกับสาธารณะตามความประสงค์ของการดำเนินโครงการ

คะแนนโหวตที่แต่ละเมืองได้จากแคมเปญนี้มีผลต่อการคัดเลือกเมือง Earth Hour ระดับชาติและระดับโลกหรือไม่ Answer

ไม่มีผล ผลโหวตจากแคมเปญนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกเมือง Earth Hour กระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการตัดสินจากข้อมูลที่รายงานโดยแต่ละเมืองผ่านโปรแกรม cCR ซึ่งถือเป็นรูปแบบการรายงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ทำไมถึงไม่มีเมืองจากประเทศของฉันเข้าร่วมในโครงการนี้ Answer

เมืองที่ถูกคัดเลือกคือเมืองที่เป็นได้เข้าร่วมในโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน หรือ Earth Hour City Challenge โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ WWF ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ 17 ประเทศ หากท่านสนใจที่จะให้เมืองจากประเทศของท่านเข้าร่วมในโครงการ ท่านสามารถติดต่อสำนักงาน WWF ในประเทศของท่านเพื่อดูความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมโครงการต่อไปในอนาคต ในกรณีที่ประเทศของท่านได้เข้าร่วมในโครงการนี้ แต่ท่านไม่พบเมืองของท่านในแคมเปญ “เมืองนี้ฉันรัก”

เมืองบางแห่งดูเหมือนจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าที่ควร เหตุใดจึงได้ผ่านการเข้ารอบ Answer

การกำหนดเมืองที่เป็นเมืองเข้ารอบสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าเมืองเหล่านั้นถูกรับรองให้เป็นเมืองที่ยั่งยืน WWF เชื่อว่าไม่มีเมืองใดในโลก ณ ขณะนี้ ที่จะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเมืองยั่งยืนร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมืองของเรา ชุมชนของเรายังมีหนทางอีกยาวไกลที่จะสามารถกล่าวได้ว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพดี ในขณะที่ได้ความสามารถในการผลิตทรัพยากร และรองรับของเสียของโลกได้ถูกใช้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี เมืองบางแห่งได้แสดงความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ที่สามารถแสดงบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การใช้พลังงานทดแทน และอนาคตที่ยั่งยืน
การดำเนินงานเหล่านี้สมควรถูกนำเสนอ และร่วมยกย่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเมืองอื่น ๆ ด้วยความท้าทายที่จะใช้เป็นต้นแบบ โครงการ EHCC ได้รับสมัครเมืองจากทั่วโลก และแต่ละเมืองก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นความยั่งยืน ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกเมืองในช่วงแรกได้นำประเด็นเหล่านี้มาใช้ประกอบการพิจารณา และได้หยิบยกเมืองที่เข้ารอบที่มีการดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ มีมาตรการที่ต้องใช้ความพยายามสูง และมีกลยุทธ์ แต่ในขณะเดียวกัน เมืองนั้น ๆ อาจจะขาดการดำเนินการที่แข็งแกร่งในด้านอื่น ๆ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การลงคะแนนของฉันจะไม่ได้สร้างความแตกต่างในการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน Answer

ในฐานที่เมืองเป็นสถานที่พบปะ และเป็นจุดเชื่อมโยงของความคิดสร้างสรรค์ การเงิน นวัตกรรมทางสังคม และเชิงเทคนิค เมืองสามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าได้ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งได้ให้ผลประโยชน์เชิงสังคมอย่างมาก และภูมิอากาศที่ดีขึ้นเป็นผลจากการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศของเมือง จากมาตรการต่าง ๆ ในด้านการขนส่ง, พลังงาน, ที่อยู่อาศัย และของเสีย ซึ่งเราต้องการที่จะผลักดันความเอาใจใส่ของเมืองในประเด็นเหล่านี้
ตัวอย่างเช่น เมืองสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จากมาตรการ เช่น การจัดให้มีพื้นที่ปลอดรถยนต์ หรือพื้นที่จำกัดการใช้รถยนต์ การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าในยานพาหนะ การขยายระบบขนส่งสาธารณะ การส่งเสริมการใช้จักรยาน การทำให้เมืองมีความกระทัดรัดมากขึ้นและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ทางเท้า และพัฒนาเรื่องการเดินทางอย่างยั่งยืนเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้
ด้วยแนวทางแบบวงวนปิด และด้วยแนวทางของจากอู่สู่อู่ (cradle to cradle) ที่ซึ่งจะมีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด และถูกนำไปใช้เป็นวัสดุและพลังงาน การจัดการขยะในเมืองอย่างชาญฉลาดสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อม ๆ กัน โดยการปรับปรุงอาคาร และสนับสนุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่นสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและปกป้องเศรษฐกิจของพวกเขาจากต้นทุนด้านพลังงานในอนาคต

ถัดไป

Thanks for signing up.

Follow us on Facebook

Follow us on Twitter

ขอบคุณสำหรับการลงคะแนน

การลงคะแนนของคุณสำเร็จแล้ว! ขอบคุณสำหรับการช่วยออกแบบอนาคตของเมืองที่ยั่งยืน! ขอให้เราได้ติดต่อกันอีก

ชื่อ
อีเมล์
เลือก:
เลือก:
ส่ง ข้าม